Camera de Comerț şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova a lansat procedura de arbitraj al litigiilor sportive pentru a facilita soluționarea disputelor din domeniul sportului. Arbitrajul este o alternativă la justiția clasică, cu ajutorul căruia litigiile pot fi examinate de către un tribunal arbitral, ales de părți, transmite MOLDPRES.

Curtea de Arbitraj pe lângă CCI va soluționa litigii ce apar în domeniul culturii fizice și sportului, în special legate de activitatea organizațiilor sportive de amatori și profesioniști, precum și membrii acestora.

Orice dispută arbitrabilă legată direct sau indirect de sport poate fi înaintată către Curtea de Arbitraj Comercial Internațională de lângă CCI, care este o instituție neguvernamentală, ce are sarcina de a promova arbitrajul comercial intern şi internaţional precum şi procedura medierii ca mecanisme alternative de soluționare a litigiilor comerciale. Fiindcă arbitrajul sportiv a devenit o practică necesară pentru acest domeniu, Camera va organiza în următoarea perioadă, în conlucrare cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv din țara noastră, webinare pentru asociațiile și federațiile sportive, pentru a le informa despre oportunitățile și beneficiile oferite de arbitrajul sportiv”, a declarat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț şi Industrie.

Pentru ca un litigiu să fie transmis spre examinare arbitrajului, părțile vizate trebuie să semneze o convenție arbitrală ori asemenea prevedere să fie inclusă în Statut, contracte sau alte documente ale organizațiilor sportive de amatori sau profesioniști.

Examinarea litigiilor sportive se va efectua conform Regulamentului cu privire la procedura de arbitraj a litigiilor sportive,  precum și în conformitate cu legislația în domeniul culturii fizice și sportului, Carta Olimpică a Comitetului Internațional Olimpic, Statutele Asociațiilor și Federațiilor Sportive Internaționale și interne de profesioniști și amatori și ale altor asociații internaționale.

Arbitrajul sportiv a apărut pentru prima data în 1984, în Lausanne, Elveţia, unde a fost înființată Curtea de Arbitraj pentru Sport, cunoscută și ca Curtea Supremă pentru dispute sportive. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de lângă CCI a Republicii Moldova a fost înființată în 1993, pentru soluționarea litigiilor comerciale în relațiile dintre antreprenori. În anul 2020, instituția a examinat 128 de dosare, care acoperă o gamă largă de sectoare ale economiei, inclusiv comerț, transport, locațiune, servicii de construcții și inginerie etc.