Membrii Grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot au discutat despre bunele practici ale altor state și recomandările în acest domeniu.

A fost prezentat un studiu ce relevă experiența Estoniei în utilizarea votului electronic. Experții s-au referit, în special, la procedura și etapele principale în procesul de votare, care sunt competențele sarcinile distribuite actorilor implicați în organizarea alegerilor, principalele elemente ale e-guvernării și soluțiile digitale utilizate. Securitatea procesului electoral prin intermediul votului electronic a fost un subiect de interes sporit din partea membrilor  grupului de lucru.

Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au făcut o prezentare a sistemelor digitale deja implementate în cadrul Comisiei și cum acestea sunt conectate cu sistemele guvernamentale. De asemenea, a fost prezentat conceptul tehnic elaborat anterior care poate servi drept bază pentru un caiet de sarcini pentru dezvoltarea sistemului de vot prin internet.  În acest context, s-a discutat posibilitatea preluării bunelor practici estoniene, modalitățile integrării și adaptării în procesul de digitalizare și implementarea votului electronic din Republica Moldova.

În cadrul ședinței au fost prezentate constatările și recomandările partenerilor externi în implementare votului electronic în țara noastră. În primul rând, s-a făcut referință la ajustarea și modificare cadrului legal ce ar permite implementarea votului alternativ. O altă recomandare ține de elaborarea conceptului votului prin internet cu toate componentele sale. Totodată,  propunerile s-au referit la analiza și asigurarea securității procesului de vot electronic și soluțiile tehnice utilizate. În această ordine de idei, s-a vorbit și despre auditul conceptului, corespunderea elementelor tehnice cu cele legale. Experții au remarcat că, nu mai puțin importantă pentru acest proces, este comunicarea cu părțile interesate despre beneficiile ce le oferă această metodă de vot și sporirea încrederii societății în implementare instrumentelor moderne de exercitare a dreptului de vot și în instituțiile implicate în organizarea alegerilor.

La următoarea ședință a Grupului de lucru, care va avea loc săptămâna viitoare, va fi analizată prima etapă de implementare a procesului de vot prin internet și anume identificarea alegătorului prin mijloace digitale. Responsabilii din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică vor prezenta sistemele existente la moment și care deja pot fi utilizate, dar și planul de realizare și implementare a unor mecanisme noi de identificare electronică.