Delegația Republicii Moldova, condusă de secretarul de stat al Ministerului Justiției, Iulian Rusu, a participat astăzi la cea de-a 40-a sesiune a Evaluării Periodice Universale a drepturilor omului (EPU) a Organizației Națiunilor Unite (ONU). În cadrul acesteia a fost examinată situația drepturilor omului în țară, precum și progresul atins în domeniu în ultimii cinci ani.

În cadrul evenimentului, care s-a desfășurat în format hibrid, au fost prezentate progresele obținute de Guvern în diverse domenii - reforma judiciară și accesul la justiție, acțiuni pentru promovarea egalității, toleranței și non-discriminării în societate, prevenirea traficului de ființe umane, combaterea violenței domestice și de gen, dar și situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai peste 10 instituții de stat, printre care ai Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Euroepen, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Consiliului Superior al Magistraturii ș.a.

72 de state au luat cuvântul în cadrul dialogului interactiv, formulând 215 recomandări specifice, atât cu privire la angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, cât și recomandări tematice sau cu privire la structura instituțională la nivel național. Recomandările vor fi reflectate în programele și politicile Guvernului nostru pentru o mai bună protecție a tuturor drepturilor omului în țară și implementarea durabilă a agendei Guvernului de îmbunătățire a situației în țară.

EPU este un proces complex de evaluare a situației drepturilor omului în statele membre ONU. Republica Moldova a trecut de două ori prin acest exercițiu - în 2011 și 2016, fiind la moment la cel de-al 3-lea ciclu de evaluare. În contextul acestui exercițiu, toate statele membre ale ONU sunt evaluate o dată la 5 ani la capitolul onorării angajamentelor lor internaționale și implementarea politicilor și programelor de stat în domeniul drepturilor omului.