Membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au vizitat Centrele de plasament temporar pentru adulții cu dizabilități din comuna Bădiceni, municipiul Soroca, și din municipiul Bălți și Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți din municipiul Soroca.

Scopul vizitelor a fost familiarizarea cu situația creată la aceste instituții, inclusiv specificul activității, numărul beneficiarilor, problemele cu care se confruntă.

În acest sens, s-a menționat despre necesitatea alocării resurselor financiare pentru reparația Centrelor de plasament temporar din municipiile Soroca și Bălți. De asemenea, a fost remarcată necesitatea modificării regulamentului privind alimentația copiilor din cadrul Centrului de plasament pentru copii Soroca.

Un alt subiect abordat s-a referit la incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale, precum și identificarea modalităților de încadrare a acestora în câmpul muncii.

Membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au vizitat și Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din municipiul Chișinău.

Această instituție se află în gestiunea Agenției Naționale de Asistență Socială și oferă servicii de asistență socială, de reabilitare și recuperare, cazare permanentă sau temporară pentru persoane vârstnice și adulți cu dizabilități fizice, care sunt preponderent solitare. Centrul are o capacitate de 210 locuri și are misiunea de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor, asigurând totodată incluziunea socială a acestora.

În cadrul discuțiilor membrilor Comisiei cu responsabilii Centrului de plasament au fost abordate mai multe subiecte, printre care necesitatea revizuirii statutului instituției, dar și a cadrului normativ care reglementează activitatea acestuia, salarizarea personalului auxiliar, etc.

Parlamentul R. Moldova amintește că, pe parcursul săptămânii curente, membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au efectuat vizite de documentare la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” și grădinița de copii nr. 5 ”Regina Maria” din raionul Ialoveni, instituții specializate în oferirea serviciilor pentru copii cu cerințe educaționale speciale, precum și la mai multe centre de plasament și reabilitare din mun. Chișinău.

Vizitele de documentare fac parte din Planul de activități, aprobat de Comisie, pentru sesiunea de primăvară 2022.