Mai multe universități din R. Moldova au anunțat că procesul educațional în cadrul instituțiilor se va desfășura în regim online, ca urmare a stabilirii pragului epidemiologic de alertă roșu în municipiul Chișinău.

La Universitatea de Stat din Moldova, conform unui ordin semnat de rectorul Igor Șarov, începând cu data de 18.01.2022, activitatea didactică a studenților din ultimul an de studii superioare de licență, pentru diverse forme de învățământ (cu frecvență și cu frecvență redusă) și sesiunea ordinară a studenților din anii I, II (III), programe de licență și a masteranzilor, precum și susținerea tezelor de master, pentru perioada 18.01.2022 – 22.01.2022 va fi realizată în regim online;
 
De asemenea, începând cu data de 24.01.2022, semestrul, II de primăvară, pentru studenții anilor I-II ( III), programe de licență și a studenților anului I, programe de master, va demara în regim online, ajustând în acest scop orarul procesului de studii. Și instructajele pentru stagiile de practică se vor realiza online.
 
La fel, întrunirile științifice, conferințele, sau alte evenimente programate pentru perioada imediat următoare, vor fi realizate online pe perioada incidenței codului roșu de alertă epidemiologică, iar evenimentele sportive și activitatea Palatului sporturilor, se vor realiza conform prevederilor Hotărârii nr. 65 CNESP, punct 4.7., 4.8, 4.8.1*.
 
Și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” anunță desfășurarea procesului educațional în regim online.

La Academia de Studii Economice începând cu 17 ianuarie 2022 până la 15 martie 2022 prodesul de studii de va desfășura astfel:

- Organizarea integrală a procesului de studii la ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în regim online, cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare;

- Organizarea procesului de studii la ciclul II, Masterat în formă mixtă: online şi faţă în faţă, cu prezenţa fizică a studenţilor, în dependenţă de specificul cursului.

Amintim că, în Chișinău a fost instituit un „cod roșu” de pericol epidemiologic din cauza COVID-19. Conform reglementărilor aprobate de ANSP în septembrie 2021, „codul roșu” este introdus la înregistrarea a peste 250 de cazuri de infectări cu COVID-19 la 100.000 de locuitori în ultimele șapte zile. Săptămâna trecută, la Chișinău au fost înregistrate 459 de cazuri la 100.000 de persoane. „Codul roșu” a fost atribuit și raionului Ialoveni.

În localitățile incluse în „zona roșie” instituțiile de învățământ profesional și universitățile trec la învățământul online.