Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului ce prevede majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului de la 9459 lei până la 10068 lei, transmite Monitorul Fiscal.

Astfel, Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii prevede majorarea cuantumului egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului cu 609 lei.

Potrivit proiectului, prevederile hotărârii vor intră în vigoare la 1 ianuarie 2022 și se vor aplica în cazul copiilor născuți după această dată. Mijloacele financiare necesare au fost planificate în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 și conform estimărilor, în anul 2022 de această indemnizație ar putea beneficia peste 36000 de copii.