La 20 septembrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recomunicat cauza Machina v. Republica Moldova, nr. 69086/14   (anterior, CtEDO a comunicat Guvernului această cauză la 6 octombrie 2015)[1].

Reclamanta este o persoană cu deficiențe locomotorii și la momentul expedierii plângerii aceasta se deplasa doar într-un scaun cu rotile. Ea s-a plâns Curții de condiții materiale precare de detenție în penitenciarul 13, supraaglomerare (14-16 deținuți în celule mici), hrană de calitate și cantitate insuficientă, lipsă de igienă, detenție într-un penitenciar neadaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, (incapacitatea de a face duș sau merge la toaletă fără ajutor, pat neadaptat nevoilor ei, precum și imposibilitatea de a accesa zona de plimbare zilnică sau camera amenajată pentru întâlnirea cu avocatul ei și lipsa unui îngrijitor). Ea a fost infectată cu hepatita C în timp ce se afla în detenție și nu i s-a oferit un tratament medical special necesar stării sale. Reclamanta suferă de asemenea de dermatită, bronhopneumonie, otită și fractură de calcaneus.

Anterior, în septembrie 2014, Tatiana Machina a înregistrat o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) cu privire la eșecul de a asigura accesibilitatea şi acomodarea rezonabilă, din partea Departamentului Instituții Penitenciare și a Penitenciarului nr.13. De asemenea, a fost invocat faptul discriminării indirecte prin refuzul de a achita indemnizaţia de invaliditate de către oficiul teritorial al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pe motivul că Tatiana  s-ar afla deja la întreţinerea statului, prin faptul că se află în detenţie. La 11 decembrie 2014, CPEDAE a constatat faptul discriminării în cazul Tatianei Machina, în baza ambelor criterii. Decizia CPEDAE nu a fost executată.

CtEDO a solicitat părților să se expună asupra faptului dacă având în vedere circumstanțele cauzei, a protejat Guvernul Republicii Moldova dreptul la viață al reclamantei, în conformitate cu articolul 2 din Convenție sau, în subsidiar, integritatea fizică a acesteia, în conformitate cu articolul 8 din Convenție și dacă Este Guvernul responsabilitatea în temeiul Convenției pentru infecția reclamantei cu hepatita C.

Lipsa acomodării rezonabile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a fost constatată și de Comitetul pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante al Consiliului Europei.

La moment, în sistemul penitenciar sunt deținute 142 de persoane cu dizabilități severe.

Potrivit avocatului Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, ”Odată ce persoanele cu dizabilități ajung în detenție, Guvernul este obligat să asigure cele mai înalte standarde de asistență medicală, detenție și acomodare rezonabilă a spațiilor de detenție”.

În acest caz anterior a intervenit ca terț Equal Rights Trust, organizație specializată în drepturile omului și egalitate, cu sediul în Londra, Marea Britanie.