Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special vacante din cadrul sistemului administrației penitenciare.

Mai exact, este vorba de funcțiile de director în cadrul a opt Penitenciare, dar și Centrului de instruire.

- Director al Penitenciarului nr.2-Lipcani;
- Director al Penitenciarului nr.3-Leova;
- Director al Penitenciarului nr.5-Cahul;
- Director al Penitenciarului nr.7-Rusca;
- Director al Penitenciarului nr.8-Bender;
- Director al Penitenciarului nr.13-Chișinău;
- Director al Penitenciarului nr.17-Rezina;
- Director al Penitenciarului nr.18-Brănești;
- Director al Centrului de instruire.

La concurs se admit numai candidații, care întrunesc condițiile de bază, cerințele specifice ale concursului și ale căror dosare de participare la concurs sunt complete și întocmite corespunzător.

Concursul constă în desfășurarea succesivă a următoarelor probe:

- probă scrisă;
- interviul, care include și prezentarea conceptului de dezvoltare strategică al instituției.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este 6 sau una superioară acesteia.

Candidatul, care a obținut cea mai mare notă finală, se consideră învingător al concursului.

Termenul limită de depunere a dosarului de concurs – 15 noiembrie 2021, ora 17:00.