Analiza mecanismelor existente și canalelor de schimb operativ de informații privind evenimentele la frontiera comună au fost subiectele principale abordate în cadrul unei întâlniri de lucru cu omologii autorității de frontieră române. Reuniunea reprezentanților Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și a României s-a desfășurat în punctul de trecere Leușeni–Albița (Republica Moldova).

Astfel, urmare a analizei, s-a constatat că există spațiu de îmbunătățire a mecanismului de schimb de informații în regim real la toate nivelele existente. În acest context, delegația moldovenească  a prezentat și un proiect. Totodată, a fost apreciat acceptul polițiștilor români de a relansa patrularea comună pe sectoarele de responsabilitate. Aceasta va fi organizată pe ambele maluri ale râului Prut atât pe cale pedestră cât și utilizând mașinile și ambarcațiunile de serviciu.
 
Cele două delegaţii au menţionat evoluţia pozitivă din ultimii ani a relaţiilor de colaborare dintre cele două structuri, exprimându-şi voinţa comună de a intensifica activităţile, dialogul şi contactele, cu importanţa menţinerii şi dezvoltării relaţiilor de bună vecinătate, colaborare şi asistenţă mutuală. 
 
Astfel de întâlniri vor mai fi organizate pentru dialogul constructiv și obținerea rezultatelor comune în vederea consolidării eforturilor pentru diminuarea criminalității transfrontaliere.