MAIEIE informează despre actualizarea alertelor de călătorie (conform situației din data de 22 octombrie 2021). Informațiile curente se bazează pe cele mai recente date disponibile și sunt colectate din surse naționale autorizate și publice ale statelor străine și sunt publicate la secțiunea „Călătorește în siguranță: Alerte de călătorie COVID-19”.

Datele pot fi modificate, dacă autoritățile statelor străine vizate vor adopta alte decizii. Aceste informații sunt publicate în regim operativ de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare.

MAEIE recomandă consultarea la etapa planificării unei călătorii a alertelor săptămânale publicate pe pagina web a ministerului de externe, pe paginile ambasadelor în țările de destinație precum și politicile companiilor de transport avia, rutier sau feroviar pentru pasageri.

Acces în țările străine folosind certificatul național de vaccinare (actualizat 20 octombrie 2021): 

  • Recunoașterea reciprocă: Ucraina, Ungaria, Georgia, Turcia, Muntenegru, Kazahstan, Turkmenistan, Belarus și Serbia sunt țările cu care Republica Moldova a convenit în plan bilateral, prin schimb de note, recunoașterea reciprocă a certificatelor naționale de vaccinare.

    Se examinează: Demersuri similare prin canale diplomatice au fost înaintate ministerelor afacerilor externe din Polonia, Rusia, Irlanda, Letonia, Kârgâzstan, Tadjikistan, Israel, Luxemburg, Uzbekistan.

    Se permite accesul: În baza  certificatelor de vaccinare eliberate de autoritățile Republicii Moldova, care sunt conforme cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, este permis accesul cetățenilor moldoveni în următoarele țări: Bulgaria, România, San Marino, Grecia, Germania, Lituania, Austria, Croația, Slovacia, Slovenia, Elveția, Finlanda, Bosnia și Herțegovina, Irlanda, Danemarca, Armenia, Franța, Olanda, Cehia, Macedonia de Nord, Spania, Albania, Belgia, Canada, Italia, Arabia Saudită, Marea Britanie, Malta.