Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind modificarea Codului serviciilor media audiovizuale. Potrivit autorilor inițiativei, obiectivul primordial al acestei propuneri legislative este de a responsabiliza furnizorul public național, Compania ”Teleradio-Moldova”. La fel, se propune întoarcerea sub control parlamentar a furnizorului public național de servicii media. Asta în condițiile în care, până în anul 2019, Compania ”Teleradio-Moldova” a fost întotdeauna sub controlul Legislativului.

O altă prevedere a proiectului de lege este revizuirea mecanismului de constituire a componenței Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media și a Consiliului Audiovizualului (CA), pentru a institui o claritate și o reprezentare proporțională în procesul de desemnare a candidaților la funcția de membru în aceste consilii. Totodată, se propune ca membrii CA să fie demiși, în cazul respingerii de către Parlament a raportului anual de activitate.

În document, mai este stipulat că mandatul actualilor membri ai Consiliului de supraveghere, al directorului general al Companiei ”Teleradio-Moldova” și al directorilor generali-adjuncți să înceteze de drept la data intrării în vigoare a proiectului de lege.

Detalii: PAS vrea să îmbunătățească piața publicității media și a serviciilor media audiovizuale. A înregistrat două proiecte de lege