Numărul de posturi în cadrul Aparatului Președintelui R. Moldova Maia Sandu a fost micșorat. A fost modificată și structura Aparatului Președintelui. Un decret în acest sens a fost semnat de Maia Sandu la data de 15 octombrie 2021.

Conform decretului, personalul-limită în cadrul Aparatului Președintelui va fi de 150 posturi. În acest sens Maia Sandu a abrogat Decretul semnat pe 11 februarie 2021, conform căruia personalul-limită era în număr de 163 posturi.

La direcția juridică a fost modificată Secția cetățenie, grațiere. Conform documentului, direcția se va ocupa și de distincțiile de stat, astfel fiind eliminat Serviciul distincții de stat.

Direcția comunicare și protocol a fost transformată în Direcția informare și comunicare cu mass-media, iar secțiile din fosta direcție, Comunicare cu mass-media și Relații instituționale și de protocol, au fost eliminate.

În schimb, apar două secții la Direcția relații externe și protocol: Secția relații externe și Secția protocol.

Conform decretului, Direcția relații cu cetățenii și controlul examinării petițiilor se tranformă în Direcția petiții și audiență.

În termen de o lună, secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova va aproba statele de personal ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova și actele de ordine interioară necesare pentru asigurarea activității Aparatului Președintelui. 

Decreul a intrat în vigoare la data semnării, pe 15 octombrie 2021.