Guvernul a publicat procesul-verbal al Comisiei pentru Situații Excepționale din 13 octombrie, ședință la care s-a decis instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Astfel, instituțiile statului ar urma să ia măsuri concrete pentru a preveni o eventuală declanșare a unei situații de urgență și pentru a asigura aprovizionarea țării cu gaze naturale.

Printre deciziile adoptate, s-a precizat că Ministerul de Interne, prin intermediul IGSU, va pregăti, în termen de 5 zile, mijloace autonome de asigurare cu energie electrică și termică din dotare pentru utilizare.

Ministerul Apărării va pregăti și menține în stare gata de intervenție, forțele și mijloacele necesare pentru acordarea ajutorului IGSU, în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale.

Totodată, Ministerul Educației va elabora scenarii pentru desfășurarea procesului educațional în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale. Sunt examinate, inclusiv, situații de trecere în regim on-line de predare sau sistare a procesului educațional.

În ce privește Biroul politici de reintegrare, acesta va iniția discuții pe subiectul asigurării continuității aprovizionării cu energie electrică din stânga Nistrului.

Autoritățile centrale și locale vor analiza soluții de economisire de către operatorii economici și populație a consumului de gaze naturale și energie electrică.

SA „Moldovagaz” va informa CSE despre volumul de gaze naturale necesar R.Moldova în lunile octombrie și noiembrie 2021, ținând cont de posibilitatea limitării/sistării furnizării gazelor naturale unor categorii de consumatori de gaze naturale.

La fel, Ministerul Mediului în comun cu Agenția „Moldsilva” va analiza rezervele de lemne pentru foc disponibile, care la necesitate ar putea fi plasate pe piață.

Amintim că, miercuri, 13 octombrie 2021, a fost convocată Comisia Națională pentru Situații Excepționale, după care a fost anunțată stare de alertă în ceea ce privește sectorul de gaze naturale. Andrei Spînu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionalem a precizat, după ședința Comisiei, că a avut o discuție cu conducătorii responsabili de sectorul energetic - Moldovagaz, Termoelectrica, CET-urile, Moldelectrica, Energocom - pentru a stabili pașii de urmat. Au fost examinate mai multe măsuri de protecție a consumatorilor, precum și de asigurare a aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova.

Andrei Spînu a menționat că actuala criză energetică, legată de livrarea gazelor, se manifestă în toată lumea. Demnitarul a reiterat că Guvernul va veni cu măsuri compensatorii pentru consumatorii de gaze casnici și industriali în vederea atenuării impactului unei eventuale creșteri a prețului gazelor. S-a decis crearea unui grup de lucru din mai multe instituții, care va lua deciziile necesare de ajutor la achitarea facturilor la gazul natural, acordarea ajutorului social pe perioada rece a anului și alte tipuri de ajutoare, inclusiv acordarea de lemne sau cărbuni în această perioadă.

Anrei Spînu a declarat că a mai fost adoptată decizia cu privire la eliberarea și folosirea păcurii din fondul de rezervă al statului, astfel încât să fie redus consumul de gaz la Termoelectrica. Folosirea păcurii a început de astăzi și va continua în zilele următoare. Rezervele actuale permit furnizarea agentului termic și generarea de energie electrică aproximativ pe o perioadă de o lună.

A mai fost luată decizia de a impune Energocom-ului obligația în vederea achiziționării de gaze naturale de pe piețele din Ucraina și România. Energocom a fost mandatat să înceapă cât mai curând procedura. Andrei Spînu a reiterat că în continuare se poartă negocieri privind încheierea unui nou contract cu Gazprom.