Urmare a neclarităților parvenite din partea membrilor Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova (MĂR) cu privire la accesul oaspeților în interiorul unităților de alimentație publică, din 1 octombrie, asociația a înaintat o adresare Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Adresarea către CNESP prevede adaptarea punctului 4.4 și anume printr-o nouă redacție: prezentarea certificatului COVID pentru cei care servesc masa în interiorul unității și nu restricționarea la intrare în unitate, limitând accesul oaspeților la grupurile sanitare or a procurărilor la pachet.