Concursul pentru ocuparea funcției de director general-adjunct la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale s-a încheiat. Niciun candidat nu a acumulat punctajul necesar, anunță Guvernul R. Moldova.

Comisia permanentă pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior s-a întrunit în data de 22 septembrie 2021 și a evaluat CV-urile candidaților pentru funcția publică de conducere de nivel superior de director general adjunct al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Astfel, în baza criteriilor de evaluare, niciun candidat nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a fi admis la proba scrisă. Prin urmare, concursul se declară închis.