Începând de astăzi, 23.09.2021, se modifică parțial itinerarul rutei de troleibuz nr. 37 „bd. Constatin Negruzzi - com. Bubuieci”, anunță Regia Transport Electric Chișinău.

Măsura a fost luată in contextul reconstrucției rețelei de contat la intersecția bd. Dimitrie Cantemir și bd. Constatin Negruzzi.
 
Noul itinerar se stabilește după cum urmează: de pe bd. Dimitrie Cantemir pe bd. Constatin Negruzzi și anume:
 
Comuna Bubuieci (str. Toader Bubuiog) - str. Uzinelor - str. Ismail - bd. Dimitrie Cantemir - bd. Constatin Negruzzi - bd. Stefan cel Mare și Sfânt - str. Ismail - str. Uzinelor - comuna Bunuieci (str. Mihai Eminescu - str. 27 August ) - primăria com. Bubuieci.