Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) s-a întrunit astăzi în ședință. Ministrul Sănătății Ala Nemerenco a anunțat câteva măsuri din noua hotărâre a comisiei, printre care:

- Comisia, dorind ca în rezultat să fie micșorat numărul de călători în transportul public, care este unul din cele mai periculoase focare de transmitere a infecției, introduce, acolo unde este posibil, cerința de muncă la distanță și trecerea universităților în regim online;

- Comisia a considerat oportună ca pentru majoritatea activităților certificatul COVID-19 să devină obligatoriu;

- Copiii, indiferent de nivelul de alertă, rămân să învețe la școală cu prezența fizică și respectarea măsurilor de protecție.