Doar una din cinci persoane care au nevoie de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu beneficiază de ele, iar distribuirea lor geografică este neuniformă. Subiectul a fost discutat în cadrul Grupului de lucru privind îmbunătățirea accesului echitabil la servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Grupul a constatat că numărul persoanelor vârstnice, cu boli cronice, este în creștere, iar nivelul de finanțare a îngrijirilor la domiciliu din surse financiare publice este foarte redus și asigură doar 1,4% din necesități, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Ministerului Sănătății.

Secretarul de stat, Zinaida Bezverhni, a menționat că, în condițiile în care se înregistrează un fenomen de îmbătrânire constantă a populației și sporește numărul de persoane cu maladii cronice severe, rolul îngrijirilor la domiciliu crește vădit. Potrivit ei, este necesară instituirea unui mecanism de colectare a datelor de la instituțiile de asistență medicală primară și direcțiile municipale și raionale de asistență socială și protecție a familiei, privind numărul de persoane care au nevoie de îngrijiri la domiciliu. De asemenea, e nevoie de dezvoltarea unui mecanism de stabilire a numărului de vizite în conformitate cu nevoile pacientului, în special pentru persoanele imobilizate la pat, vârstnicii singuratici și alte categorii dezavantajate.

Secretarul de stat a solicitat Grupului de lucru să vină cu soluții pentru contractarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, astfel încât să fie asigurat accesul geografic la aceste servicii în toate localitățile țării și selectarea unui scenariu de finanțare a îngrijirilor medicale la domiciliu din Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, care ar crește accesul beneficiarilor.

Din Grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, USMF „Nicolae Testemițanu”, organizațiilor neguvernamentale în domeniu.