Primăria Chișinău propune pentru consultări publice proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.

Potrivit documentului, beneficiari de ajutor financiar vor fi stabilite persoanele defavorizate cu trai permanent în municipiu, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 3000 lei și, ca excepție, familiile tinere, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 5000 lei per persoană.

Totodată, persoanele defavorizate care au beneficiat de ajutorul financiar respectiv în sezonul rece 2020-2021, vor primi acest ajutor și în sezonul rece curent, fără depunerea cererii, cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în Regulament.

Cuantumul ajutorului diferă de la o categorie de beneficiar la alta și va fi determinat în baza unei formule. Suportul va fi achitat proprietarului locuinței, titularului contractului de locațiune al locuinței publice, locatarului locuinței proprietate privată în baza contractului de locațiune înregistrat la Inspectoratul Fiscal teritorial, sau alt contract de folosință legală. Persoanele urmează să prezinte dovada achitării plății pentru resursele energetice și serviciile comunale prestate în locuința respectivă, cu confirmare în baza facturilor, emise pe numele său. Cererea și actele necesare pentru stabilirea ajutorului pot fi expediate prin intermediul „Poștei Moldovei” sau prin poșta electronică, cu aplicarea semnăturii digitale.

Proiectul stabilește și categoriile de persoane ce nu vor fi eligibile pentru plata ajutorului, lista actelor ce urmează a fi prezentate pentru obținerea acestuia, modul și termenii de examinare a cererilor depuse privind acordarea ajutorului financiar.

Propunerile și sugestiile asupra proiectului sunt așteptate până la data de 4 octombrie 2021.

Monitorul Fiscal