Agenția Proprietății Publice (APP) a făcut public raportul activității în prima jumătate a anului în curs, transmite IPN.

Având în vedere că unele deciziii ale fostelor guvernări au scandalizat opinia publică, Agenția menționează că a monitorizat contractul de concesiune a „Aeroportului Internațional Chișinău”. În acest scop „la 26 ianuarie 2021 s-a desfășurat ședința Comisiei de monitorizare, care a verificat baza de cost a taxelor aeroportuare colectate de către SRL „Avia Invest”, fără a menționa care e situația privind readucerea aeroportul în posesia statului.

Cât privește Întreprinderea de Stat „Gările și Stațiile Auto”, a fost „constituită garanția de bună execuție”. Compania de asigurări „MOLDASIG” SA a informat Agenția Proprietății Publice (Partenerul Public) că s-a angajat să efectueze plata în favoarea Partenerului Public (Asigurat) până la limita sumei de 5 milioane de lei, cuantumul căreia este stabilit în Contractul de parteneriat public-privat.

În total, au fost monitorizate 45 de contracte de parteneriat public-privat și concesiuni la nivel central și local, înregistrate în Registrul patrimoniului public. Agenția a asigurat exercitarea, în numele Guvernului, a funcţiilor de fondator la 129 întreprinderi de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în 70 de societăţi comerciale cu cota statului în capital social.

Într-o serie de cazuri Agenția a intervenit pe cale judiciară. În primul semestru al anului 2021, s-a efectuat gestiunea în calitate de reprezentanți ai APP pe 227 cauze civile și de contencios administrativ, prezentându-se în 241 ședințe de judecată. În perioada de referință au fost înaintate 14 cereri de chemare în judecată, au fost finalizate 22 de cauze, fiind obținut câștig de cauză în 14 litigii.

Agenția a fost activă în special pe segmentul repartizării profitului net obținut anul trecut. În urma propunerilor formulate, în bugetul de stat a fost tranferată suma de 47 678,85 mii lei, dar și cea de 57 149,47 mii lei, reprezentând dividendele obținute.

În perioada vizată au fost încheiate 4 contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor adjudecate la licitația din 16 decembrie 2020 (Î.A. ,,Tabăra de însănătoșire pentru copii „Avtodorojnik”, Baza turistică ,,Moldova”, Baza de odihnă „Lux”, mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, Bun imobil, 5,1848 ha (teren pentru construcții), mun. Chișinău, or. Codru). În total, în primele 6 luni ale anului 2021, în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă de 91 176,4 mii lei.