Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis alte trei acte de constatare în care au fost depistate două incompatibilități de funcție și un conflict de interese. În încălcările stabilite sunt vizați un consilier raional al Consiliului Raional Fălești, un fost consilier din Consiliul orășenesc Cricova, municipiul Chișinău și un director de gimnaziu din raionul Telenești.

În primul caz, consilierul din Consiliul raional Fălești a fost identificat cu incompatibilitate de funcție.  Din anul 2014, acesta activează în calitate de psihopedagog preșcolar, Serviciul de asistență psihopedagogică în cadrul Direcției Generale Educație Fălești, iar, din 2019 a obținut și mandatul de consilier raional. Respectiv, având la dispoziție termenul de până la 30 de zile pentru a renunța la una din funcțiile incompatibile, subiectul nu s-a conformat prevederilor legale. În punctul său de vedere oferit în cadrul controlului, acesta a confirmat ca deține aceste două calități și nu a acționat prin a renunța la una dintre funcții, deoarece persoană cu răspundere financiară l-ar fi sfătuit că nu este ilegală deținerea concomitentă a celor două funcții.

Cu o incompatibilitate de funcție s-a ales și un fost consilier orășenesc din Cricova. Din august 2018 până în noiembrie 2019, a deținut și funcția de director șef al Centrului de Sănătate din Cricova. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, fostul consilier a invocat faptul că la obținerea mandatului de consilier nu a fost informat despre prevederile legale privind integritatea în funcția publică și că legislația din domeniu este una imperfectă.

Și directorul unui gimnaziu din raionul Telenești a fost verificat de inspectorii de integritate. Acesta a admis un conflict de interese cu cumnata, care deținea funcția de bibliotecar în instituția de învățământ. Pe parcursul unui an, începând din 2019, directorul de gimnaziu a semnat acte administrative și juridice în privința persoanei apropiate. Avânt dreptul la replică, subiectul a motivat că bibliotecarul nu este rudă de gradul 1 și la angajarea în această funcție a invitat mai multe persoane din localitate să participe la angajarea în calitate de bibliotecar, dar fără succes. Totuși, inspectorul de integritate a concluzionat că în situaţia de conflict de interese, subiecții trebuie să se abțină de la semnarea sau încheierea unor acte, să notifice despre conflictul de interese și să aștepte o soluție în acest sens.

În toate cele trei cazuri, inspectorii de intergitate au aplicat prevederile legislației  în vigoare și au dispus să fie decăzute din dreptul de a deține o funcție publică sau de demnitate publică, cu aplicarea interdicției de trei ani de zile. Deciziile inspectorilor vor intra în vigoare,  dacă actele de constatare vor rămâne definitive în instanțele de judecată.