Procedura de comunicare în cazul solicitărilor de acordare a cetățeniei române a fost modificată, prin introducerea posibilității de interacțiune prin mijloace electronice, potrivit unui OUG publicat luni în Monitorul Oficial, care se aplică deja, anunță Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Mai exact, prin OUG nr. 82/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 731/2021, se introduce procedura de comunicare prin mijloace electronice în cazul acestor tipuri de solicitări privind cetățenia română. Prevederile OUG-ului publicat permit comunicarea ordinelor de acordare sau redobândire a cetățeniei române prin mijloace electronice, la adresa de poştă electronică indicată de solicitant în cererea depusă.

Mai exact, se stabileşte dreptul solicitanților de a opta, la depunerea cererii de cetățenie, pentru primirea corespondenței online, comunicarea fiind însoțită de semnătura electronică extinsă a Autorităţii Naționale pentru Cetăţenie, bazată pe un certificat calificat, care va înlocui ștampila instituţiei şi semnătura preşedintelui Autorităţii”, după cum apare în cuprinsul OUG-ului amintit.

Totodată, pentru a elimina riscul de dobândire frauduloasă a cetățeniei române, în baza unor documente false, OUG nr. 82/2021 stabilește, în mod expres, cerinţa apostilării sau a supralegalizării actelor oficiale străine (inclusiv pentru actele din Republica Moldova) depuse de solicitanții de cetățenie în cadrul procedurilor de dobândire a cetățeniei române.

Anterior modificărilor intervenite în urma publicării acestui OUG, potrivit Ministerului Justiției, Autoritatea Națională pentru Cetățenie transmitea corespondența și ordinele președintelui cu privire la aprobarea sau respingerea cererilor, precum și cele referitoare la redobândirea cetățeniei române prin scrisoare poștală cu confirmare de primire. Astfel, se trimiteau anual peste 100.000 de scrisori recomandate, majoritatea în străinătate, prin intermediul Poștei Române. 

Prin urmare, schimbările prevăzute de OUG nr. 82/2021 simplifică procedura în mod substanțial, scutind astfel costurile care, până acum, erau generate inclusiv de faptul că multe scrisori nu ajungeau la destinatar, ceea ce genera necesitatea retrasmiterii acestora și, prin urmare, îngreuna soluționarea dosarelor nerezolvate.