În perioada 14-16 septembrie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va verifica măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova în vederea executării grupului de cauze Levința (hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) prin care au fost constatate aplicarea torturii și a relelor tratamente de către poliție, neinvestigarea eficientă a acestora, condamnarea în baza probelor obținute în urma maltratării, neacordarea asistenței medicale adecvate deținuților etc.). Guvernul Republicii Moldova s-a angajat în fața Comitetului de Miniștri să reducă acest fenomen nociv.

În context, la 27 iulie 2021, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Asociația Promo-LEX au transmis Comitetului de Miniștri o comunicare despre garanțiile și impactul măsurilor întreprinse de către autorități în vederea prevenirii și combaterii maltratării.

CRJM și Promo-LEX au constatat existența în continuare a unui număr mare de plângeri prin aplicarea maltratării și a unui număr mic de investigații inițiate și transmise în instanță, urmare a acestora. Rata de condamnare a persoanelor care au aplicat tortura este și mai mică, fapt ce generează impunitate pentru torționari. Persoanele suspectate de aplicarea maltratării foarte rar sunt suspendate din funcție, iar autoritățile nici nu dețin informații privind aplicarea acestor măsuri procesuale.

Independența lucrătorilor medicali este direct afectată, din cauza relațiilor de subordonare cu factorii de conducere din izolatoarele de detenție provizorie, iar principiul confidențialității examinărilor medicale nu este respectat pe deplin.

Astfel, organizațiile au îndemnat Comitetul de Miniștri să solicite autorităților moldovenești:

  • transferul instituțiilor de detenție preventivă de la Ministerul Afacerilor de Interne la Ministerul Justiției;

  • îmbunătățirea calității investigațiilor privind acuzațiile de maltratare și acordarea priorității acestor cazuri;

  • asigurarea că persoanele suspectate de maltratare sunt suspendate imediat din funcție și rămân suspendate pe întreaga durată a investigației;

  • personalul medical din unitățile de detenție provizorie trebuie să aibă independență deplină prin transferul lor în subordinea Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

  • revizuirea practicii de condamnare în cazurile de maltratare și aplicarea de sancțiuni adecvate;

  • generarea de date statistice exacte cu privire la cazurile de maltratare, inclusiv despre durata investigațiilor și a procedurilor judiciare, suspendarea din funcție a bănuiților și despre sancțiunile aplicate.