Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propun mai multe amendamente la Legea privind funcționarea ANI. Potrivit deputatului PAS, Sergiu Litvinenco, ideea proiectului propus este fortificarea rolului ANI și inspectorului de integritate în procesul controlul averii și intereselor personale, dar și în procesul acțiunilor necesare pentru confiscarea averii nejustificate a subiectului declarării, transmite IPN.

Se propune ca inspectorul de integritate să analizeze nu doar veniturile declarantului, dar și cheltuielile acestuia pe parcursul exercitării funcțiilor publice. Se propune ca subiectul declarării să declare și obiectele procurate, orice cheltuială a sa și a membrilor familiei a cărei valoare depășește șase salarii minime. De asemenea, se propune să fie declarată valoarea de piață a bunurilor mobile sau imobile.

O propune ține de analiza oportunității verificării informațiilor recepționate pe căi anonime, dar pentru aceasta e nevoie și de protecția denunțătorului.

Președinta Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, a spus că valoarea reală pe piață a bunurilor declarate este una din problemele identificate în primele controale inițiate de inspectorii de integritate. Ar fi bine să se atragă atenția și asupra creării organului de consolidare a inspectoratului de integritate, prin crearea funcției de șef de inspectorat.

Avocatul Ion Guzun a remarcat că, dacă se lărgesc competențele ANI, trebuie de discutat în ce măsură trebuie menținută mașinăria de conducere – Consiliul de Integritate cu toate competențele.

Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice (CRJM), a menționat că e necesar un mecanism prin care să nu existe un control asupra cazurilor individuale, dar inspectorii de integritate să respecte regulile unice de efectuare a controalelor. De asemenea, la capitolul efectelor actelor de constatare asupra carierei persoanelor, proiectul de lege prevede că încetarea contractelor de muncă sau a mandatelor va fi la discreția angajatorilor și nu va fi un efect al actelor de constatare. Vladislav Gribincea nu este de acord cu această prevedere, pentru că, spune el, aceasta va submina din autoritatea ANI, iar procedurile de demitere vor dura mult așa încât nu va fi nici un rost din actul ANI.

Potrivit organizatorilor dezbaterilor publice, toate recomandările vor fi notate și evaluate.