În urma analizei rapoartelor privind efectuarea controalelor oficiale parvenite de la Subdiviziunile Teritoriale/Municipale pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia supravegherea comerţului şi distribuţiei şi consumul produselor alimentare a constatat mai multe încălcări.

Astfel, inspectorii STSA în perioada  16÷22/07.2021, au fost efectuate  197 controale oficiale, din care:

- Unităţi de comerţ – 142
- Unităţi de alimentaţie publică – 30 
- Instituţii de învăţămînt general – 12
- Instituții de educație timpurie – 7
- Depozit – 2

Autorizare/Certificatul de înregistrare:
- unități de comerț – 3
- transport – 1
  
În rezultatul controalelor oficiale au fost:
- emise 52 prescripţii 
- întocmite 49 procese-verbale cu privire la contravenţie
- suspendarea activității – 6

Neconformităţile depistate:
- comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat;
- lipsa marcării;
- încălcarea regulamentelor sanitare;
- neafişarea la loc vizibil a informaţiei pentru consumatori;
- lipsa registrelor pentru evidenţa temperaturilor în spaţiile;
- lipsa controlului medical şi instruirii igienice a personalului angajatâ;
- neasigurarea trasabilității;
- lipsa actelor de proveniența și certificatelor de calitate;
- nerespectarea vecinătății produselor;
- nerespectarea programului de lucru.

În rezultatul controalelor au fost retrase din comerţ produse de origine animală şi non-animală în cantitate de 120,41kg și 5 unități de ambalaj.