Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și-a manifestat îngrijorarea cu privire la modul de aplicare a mecanismului preventiv și compensator de către instanțele de judecată, în special, cu privire la termenele de examinare a cauzelor în instanța de judecată. La fel, a indicat faptul că suma stabilită de legislație în calitate de compensație financiară pentru o zi de detenție în condiții proaste (apr. 2,55 euro) este prea mică. Comitetul, de asemenea, s-a arătat îngrijorat de rata înaltă de încarcerare și întârzierea construcției noului penitenciar, transmite IPN.

Cu privire la asistența medicală, Comitetul a apreciat cu interes măsurile întreprinse de Guvern în contextul prevenirii COVID-19 în sistemul penitenciar, și a încurajat ca aceste eforturi să continue. Cu toate acestea, Comitetul a solicitat Guvernului să asigure standardele CPT cu privire la asigurarea asistenței medicale în sistemul penitenciar.

Potrivit directorului de Program al Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, Comitetul de Miniștri a subliniat importanța asigurării faptului că aplicarea practică a remediilor interne este conformă cu cerințele convenției. Inclusiv în ceea ce privește durata examinării plângerilor deținuților și cuantumul compensației bănești acordate. Comitetul a invitat autoritățile să furnizeze informații cu privire la cererile de remediere preventivă și date statistice actualizate cu privire la aplicarea remediului compensatoriu.

Structura europeană a reiterat apelul adresat autorităților de a informa în timp util cu privire la toate evoluțiile procesului de reformă a sistemului de reducere a pedepselor și de a coopera îndeaproape cu secretariatul în acest sens,

Comitetul a luat act cu îngrijorare că, în ciuda unei anumite scăderi a populației penitenciarelor din 2018, supraaglomerarea penitenciarelor rămâne o provocare majoră. Autoritățile sunt îndemnate să adopte, cu titlu prioritar, o strategie cuprinzătoare de combatere a supraaglomerării penitenciarelor, în special prin ajustarea pedepselor la închisoare. La fel, să promoveze utilizarea alternativelor la închisoare și să reducă utilizării arestului preventiv; în acest proces. Autoritățile mai sunt încurajate să profite din plin de asistența tehnică disponibilă în cadrul Planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021- 2024.

Comitetul de Miniștri a observat, cu îngrijorare, că condițiile materiale de detenție în unele închisori, inclusiv în Penitenciarul nr. 13, au rămas nesatisfăcătoare. Autoritățile sunt încurajate să își mențină eforturile pentru a realiza progrese suplimentare în acest domeniu, executând toate măsurile necesare până când situația va fi complet rezolvată.

De asemenea, structura europeană a regretat profund faptul că nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește construcția noului penitenciar din Chișinău, care este văzută ca o soluție pentru rezolvarea problemei supraaglomerării și a condițiilor materiale proaste de detenție din penitenciarul nr. 13, cu costurile de construcție parțial acoperite de împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și parțial din bugetul de stat. Autoritățile de la Chișinău urmează, până pe 31 decembrie 2021, să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a depăși dificultățile actuale în implementarea proiectului și să furnizeze un calendar al construcției noului penitenciar, precum și să solicite autorităților să aloce resursele necesare pentru finalizarea acestui proiect fără întârzieri suplimentare.

La fel, Comitetul a invitat autoritățile să furnizeze, până pe 31 martie 2022, informații și cu privire la aplicarea în practică a remediului preventiv și compensatoriu, precum și informație cu privire la măsurile alternative aplicate pentru ameliorarea condițiilor precare de detenție și măsuri luate pentru îmbunătățirea în continuare a asistenței medicale în instituțiile de detenție.