Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL) în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Națională „Jurij Fedkowytsch” din Cernăuți organizează, în perioada 2-9 octombrie 2021, un workshop la Berlin, Leipzig şi Braunschweig. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA), în cadrul programului „Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”.

Rectorul USM Igor Șarov a îndemnat profesorii și istoricii să participe la acest workshop.
„Sunt adeptul parteneriatelor viabile, care se materializează în proiecte frumoase, atât pentru Universitatea de Stat din Moldova, cât și pentru partenerii noștri. Un exemplu elocvent în acest sens o reprezintă colaborarea noastră cu Moldova-Institut Leipzig. Împreună cu Moldova-Institut Leipzig și Universitatea Națională „Jurij Fedkowytsch” din Cernăuți organizăm pentru cadrele didactice și istoricii din Chișinău și Odessa, Seminarul „Cultura memoriei și înțelegerea europeană”. Proiectul își propune drept scop să ajute cadrele didactice şi istoricii din Ucraina și Republica Moldova în predarea şi abordarea subiectelor legate de istoria secolului al XX-lea la lecţia de istorie. Totodată, oferă posibilitatea de a vizita locuri ale memoriei, de a discuta despre crimele staliniste și naziste, despre memorii concurente şi controverse. Dragi profesori, colegi, Vă invităm să aplicați la acest proiect. Vă promitem că va fi o experiență unică”, a scris Șarov pe pagina sa de Facebook. 

Participanți

La workshop pot participa cadrele didactice (din licee) și istoricii din Republica Moldova și Ucraina care se ocupă de istoria secolului XX (al Doilea război mondial, crimele naziste, Holocaustul, stalinismul) și care se întreabă cum pot fi predate aceste subiecte în cadrul lecției de istorie la școală.

Obiective și program

Acest proiect își propune drept scop să ajute cadrele didactice şi istoricii din Ucraina și Republica Moldova în predarea şi abordarea subiectelor legate de istoria secolului al XX-lea. Accentul se pune pe prezentarea acestor evenimente în manualele școlare şi la lecţia de istorie. O temă centrală a acestui workshop este predarea cunoștințelor despre Holocaust la lecțiile de istorie. În cadrul la workshop se va discuta despre crimele staliniste și naziste, vor fi organizate vizite la muzee și memoriale (de exemplu, Memorialul evreilor uciși în Europa, Muzeul Topografiei Terorii, Memorialul Zidul Berlinului, Memorialul Rezistenței Germane).

În cadrul acestui proiect, participanții vor realiza interviuri pe tema „Viețile victimelor” și vor documenta experiențele la diferite grupuri de victime în lagăre și/sau la muncă forțată, precum și experiențele acestor victime după ce au fost eliberate. Interviurile selectate vor fi pregătite pentru învățământul școlar. Un alt obiectiv al acestui proiect este de a discuta și a clarifica cum aceste interviuri pot fi utilizate în mod competent și responsabil la lecţiile de istorie.

Finanțarea

Proiectul este susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA). Organizatorii îşi asumă cheltuielile pentru activităţile planificate, training, cazare, masă şi cheltuielile de transport, inclusiv excursiile. Cheltuielile de călătorie vor fi rambursate la sosirea în Leipzig la costurile reale (pentru participanții din Ucraina și Republica Moldova până la 350€ de persoană).

Depunerea dosarelor

Dosarul complet de aplicare (în limbile posibile: germană, engleză, rusă, română) va conține următoarele acte:

  • CV-ul tabelar complet;
  • Scrisoare de motivare (1 pagină);
  • Copia diplomei universitare;
  • Referințe privind competențele lingvistice.

Dosarele urmează să fie expediate la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Data-limită pentru depunerea actelor la Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL): 15 iulie 2021