Procesul educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Chișinău continuă cu prezență fizică a copiilor. Totodată, procesul educațional pentru elevii din clasele I-XIII din instituțiile de învățământ primar, secundar şi special din municipiul Chișinău, începând cu 11 mai 2021, se organizează cu prezență fizică.

Numărul de elevi prezenți în clasă este stabilit în baza suprafeței sălii de clasă, cu respectarea strictă anormelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Învăţământul extrașcolar în Centrele extraşcolare, Şcolile sportive şi activitatea extrașcolară în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din municipiul Chişinău, începând cu 11 mai 2021, se organizează cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

Totodată, se permite desfășurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori.

Activitatea centrelor de tineret din municipiul Chișinău se organizează cu prezență fizică a unui număr maxim de 20 tineri, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

Se permite reluarea activității Centrelor comunitare pentru copii și tineri, cu prezența fizică a unui număr de maxim de 15 beneficiari, respectând prevederile Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID–19.