Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a sancționat un judecător din cadrul Judecătoriei Chișinău pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2018. Deși, inspectorul de integritate a notificat judecătorul că mai dispune de un termen de 30 de zile pentru a se conforma legislației în vigoare, judecătorul a evitat să își onoreze această obligațiune, fapt pentru care ANI a întocmit un proces verbal cu privire la contravenție pe numele acestuia. Acțiunea a avut loc în anul 2019, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale.

Potrivit legii, nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la recepționarea notificării din partea inspectorului de integritate sau refuzul acestuia constituie și un temei de încetare a mandatului deținut. Astfel, inspectorul de integritate, a expediat în mod repetat către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) demersuri cu privire la eliberarea din funcție a judecătorului vizat. De menționat, că în noiembrie 2019, instanța de judecată l-a recunoscut vinovat pe judecător pentru comiterea contravenției stabilite de inspectorul de integritate, aplicându-i o amendă în mărime de 3000 de lei, care a și fost achitată imediat de către judecător. Abia, în ianuarie 2020, ANI a recepționat informația de la CSM că subiectul cu privire la demiterea din funcție va fi examinat de Inspecția Judiciară. După șapte luni de așteptare a unui răspuns, inspectorul de integritate a solicitat din nou informații de la CSM referitor la cauza dată. CSM a comunicat că procedura disciplinară pe numele judecătorului vizat a fost încetată din lipsa faptei în acțiunile acestuia. Însă, o hotărâre oficială în acest sens din partea CSM a fost expediată către ANI, după 10 luni.

ANI pune la îndoială temeinicia soluției identificate de către CSM, urmare a căreia s-a decis de a remite notificarea inspectorului de integritate de demitere din funcție a judecătorului către Inspecția judiciară pentru verificarea circumstanțelor de nedepunere a declarației de avere și interese personale. Or, faptul nedepunerii a fost stabilit de către inspectorul de integritate, fiind unicul competent în materia respectivă. Totodată, decizia inspectorului de integritate a fost confirmată și de către instanța de judecată în cadrul procesului contravențional. Soluția instanței fiind acceptată chiar și de judecătorul care a comis contravenția, prin faptul că nu a contestat hotărârea și achitând amenda.

Astfel, CSM trebuia să ia act de notificarea inspectorului de integritate și să adreseze propunerea privind eliberarea din funcție a judecătorului către Președintele Republicii Moldova.

În acest context, ANI consideră că inacțiunile CSM la acest subiect trezesc unele dubii vizavi de interesul real al instituției de a acționa prompt și de a asigura un climat de integritate în Sistemul judecătoresc. Pe această cauză, ANI va insista să se aplice prevederile legislației în vigoare prin înaintarea unui demers repetat către CSM, iar în eventualitatea unui nou refuz de demitere din funcție a judecătorului vizat, Autoritatea va iniția un proces de judecată.