Avocatul Roger Gladei a fost ales astăzi președinte al Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham). Vicepreședinte al Curții a fost numit avocatul Octavian Cazac. Cei doi au fost aleși pentru un mandat de doi ani.

Roger Gladei este avocat specializat în dreptul comercial, bănci și finanțe (Biroul asociat de avocați „Gladei și Partenerii"), și membru al Consiliului Director al AmCham Moldova.

Tot astăzi, au fost aleși și membrii Comitetului de Conducere a Curții de Arbitraj, din care fac parte cinci persoane. Potrivit AmCham, nouă candidați și-au depus dosarele pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Comitetului. Astfel, din Comitet fac parte președintele Curții, Roger Gladei, vicepreședintele Octavian Cazac și altți trei membri: Charles Vernon (Vernon | David & Associate), Iurkovski Vladimir (Schoenherr Attorneys at Law) și Chicu Marin (Orange Moldova).

„Întreprinzătorii, atât locali cât și străini, au nevoie de un for de soluționare a litigiilor, în care să vină din încredere și nu din obligație. În cei 10 ani de activitate AmCham Moldova și-a câștigat nu doar încrederea comunității de afaceri și a instituțiilor statului, dar și o reputație ireproșabilă. Acest fapt avantajează Curtea de Arbitraj nou-creată și ne dă speranța că putem crea o platformă alternativă reală de soluționare a litigiilor, contribuind astfel și la reformarea justiției, protecția reală a proprietății și însănătoșirea climatului investițional", a spus Roger Gladei, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău de pe lângă AmCham Moldova.

„Una dintre constrângerile majore, des menționate de către mediul de afaceri, ține de calitatea și eficiența actului justiției din țară, or, valorificarea arbitrajului ca modalitate de soluționare alternativă a disputelor comerciale reprezintă soluția cea mai prielnică care se cere a fi aplicată. În acest context, mandatul Comitetului de Conducere constă în asigurarea valabilității, dar și a viabilității arbitrajului ca metodă alternativă la justiția statală", a menționat Mila Malairău, Director Executiv, AmCham Moldova.

Curtea de Arbitraj a fost instituită la mijlocul lunii august. Printre atribuțiile Curții se numără: soluționarea litigiilor interne şi internaționale, comerciale şi de altă natură, prin arbitraj instituționalizat și ad-hoc, în condițiile prevăzute de actele legislative și normative în vigoare, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și poate face propuneri privind îmbunătățirea cadrului de reglementare ce ține de desfășurarea arbitrajului.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional Chișinău este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, instituționalizată ca organ permanent pe lângă Asociația Patronală Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova). Scopul Curții de Arbitraj este creșterea gradului de utilizare a arbitrajului intern și internațional, precum și a altor modalități alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv a medierii.

Sursa: bizlaw.md