Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi: Gcal va costa 1068 lei, cu 81 de lei mai mult decât tariful actual. Decizia a venit după ce S.A. „Termoelectrica" a solicită majorarea tarifului pentru producerea energiei termice livrată consumatorilor cu 27,4 %, până la 1257,38 lei/Gcal.

Noile tarife pentru energia termică intră în vigoare de la 1 octombrie 2016. Termoelectrica și-a motivat această cerere de majorare prin creșterea semnificativă a costurilor de producere şi de livrare a energiei electrice și termice de la ultima ajustare a tarifelor care a avut loc în octombrie 2011.

Analizând calculul tarifului solicitat și materialele aferente prezentate de S.A. „Termoelectrica", ANRE a acceptat numai mărimea costurilor ce corespunde Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 482 din 6.09. 2012. În acest exercițiu, ANRE s-a ghidat de principiul acoperirii cheltuielilor minime necesare și justificate pentru desfășurarea normală a activităţii reglementate a S. A. „Termoelectrica", cu utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie.

Astfel, ANRE a constatat existenţa în perioada reglementată 2011 - 2015 a următorilor factori obiectivi care conduc la majorarea tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor:

- modificarea tarifelor finale la gazele naturale furnizate CET, centralelor termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată;

- majorarea costurilor privind consumurile materiale şi cheltuielile de exploatare şi reparaţie ca rezultat al deprecierii valutei naționale;

- majorarea consumurilor aferente retribuirii muncii în rezultatul majorării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei.

În același timp, ANRE a diminuat următoarele componente ale tarifului care conduc la reducerea acestuia comparativ cu tariful solicitat: pierderile în rețeaua de energie termică, costul de capital reglementat, costurile operaționale și profitul reglementat. Argumentarea ajustărilor operate de ANRE în calculul tarifului solicitat și sumele finale au fost expuse de experții ANRE în cadrul ședinței publice a Consiliului de administrație. Aceasta se regăsește și în Nota informativă privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor de către S. A. „Termoelectrica" în anul 2016, publicată pe pagina web oficială a ANRE.

Tariful de livrare a energiei termice aprobat de ANRE este un tarif unic pentru toate categoriile de consumatori. Noul tarif va intra în vigoare la data publicării hotărârii respective a ANRE în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ultima ajustare a tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor de către S.A. „Termocom" a fost aprobată de ANRE la 21 octombrie 2011. Atunci tariful a fost majorat cu 9,9% sau cu 89 lei, de la 821 lei/Gcal la 987 lei/Gcal