În anul 2020, cele mai multe cadre didactice din grădiniţe au fost persoane cu vârsta între 50-59 de ani, cu o pondere de 27,1%. iar 12,7% sunt persoane de 60 de ani și peste. Grupa de vârstă de 30-39 ani a avut o pondere de 24,7% și cea de 40-49 ani – 21,2%. Personalul didactic din educația timpurie cu vârsta sub 30 ani a constituit doar 14,3%. Datele sunt oferite de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite IPN.

Potrivit BNS, în 2020, în instituțiile de educație timpurie au fost încadrate 31,3 mii de persoane care au asigurat activitatea didactică și non-didactică. Din numărul total de personal încadrat, 40,6% constituie personalul de conducere și didactic, majoritatea fiind de sex feminin.

În mediul rural, puțin peste jumătate dintre personalul didactic au studii superioare, în mediul urban ‒ circa trei pătrimi. Din totalul de 12,7 mii cadre didactice din educația timpurie, o pondere de 90,0% a deținut personalul didactic cu studii în domeniul pedagogiei.

În educația timpurie raportul mediu dintre numărul de copii și numărul de educatori şi metodiști a constituit 13,1 persoane, comparativ cu 14,6 persoane în anul 2019. În același timp, unui educator din mediul urban îi reveneau 13,8 copii, iar din mediul rural – 12,5 copii.

În 2020 educația timpurie a fost organizată în 1485 de instituții, 99,0% aparținând sectorului public. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a fost de 134,2 mii.