Agenția Servicii Publice a înregistrat cel de-al 68-lea partid din Republica Moldova. Este vorba despre Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, fondat și condus de fostul premier Ion Chicu. Anunțul despre înregistrarea partidului a fost făcut de liderul formațiunii, transmite IPN.

Potrivit lui Ion Chicu, de la anunțul intenției de a crea partidul, până la înregistrarea oficială, în jurul ideii pe care o promovează s-au adunat peste 1600 de cetățeni, care și-au depus semnătura pentru aderarea la PDCM și crearea formațiunii și au fost create cinci organizații teritoriale.

În opinia sa, consolidarea societății și mobilizarea poporului pentru schimbarea spre bine a lucrurilor în țară pot fi realizate doar prin readucerea pe prim-planul vieții social-politice a intelectualității și profesioniștilor integri. Astfel, unul din cele mai importante obiective ale Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, asumate în Programul aprobat la Congresul de constituire, se referă la restabilirea statutului de drept și a ordinii în țară, prin reformarea sistemului politic și administrației publice, inclusiv prin reevaluarea rolului, competențelor și modalității de alegere a Parlamentului și președintelui țării, asanarea sistemului justiției din țară, combaterea corupției și sporirea nivelului securității oamenilor.

De asemenea, partidul își propune să consolideze eforturile națiunii pentru obținerea perspectivei de integrare europeană a țării. În opinia lui Ion Chicu acest lucru poate fi făcut prin impulsionarea și coordonarea acțiunilor autorităților statului pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv prin crearea Ministerului Integrării Europene și prin implementarea reformelor agreate cu UE

Un alt obiectiv prezentat de PDCM este asigurarea unui salt economic pentru a spori potențialul țării de a crește nivelul de trai al populației, prin implementarea Programului de dezvoltare economică a țării, stimularea exportului de produse cu valoare adăugată înaltă, prin reindustrializare și creșterea potențialului de export.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei împărtășește doctrina politică creștin-democrată și este un partid de centru-dreapta. Obiectivul principal al acestui partid, spune Ion Chicu, este „dezvoltarea Republicii Moldova și îmbunătățirea vieții oamenilor prin consolidarea societății în jurul unor idei și scopuri comune”.