Guvernul în exercițiu, întrunit astăzi în ședință, a luat o decizie cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării acestuia cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut, transmite MOLDPRES.

Potrivit deciziei Executivului, se autorizează Agenția Rezerve Materiale să elibereze din rezervele de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut, 20787,062 tone de grâu alimentar agenților economici, în bază de contract, conform modului și formei stabilite în Codul civil al Republicii Moldova, cu prezentarea unei garanții bancare sau financiare, al cărei cuantum va asigura cantitatea de bunuri scoasă din stocuri, precum și în baza achitării prealabile a plății pentru împrumut, în condițiile lipsei datoriilor față de rezervele de stat.

„Până la data de 10 mai 2021, grâul alimentar din rezervele de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut, se va elibera agenților economici producători de pâine, panificație, morărit și celor din sectorul zootehnic.  După data de 10 mai 2021, în cazul lipsei solicitărilor agenților economici prevăzuți, la procedura de împrospătare cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut pot participa agenții economici din categoria depozitarilor responsabili sau din alte categorii”, indică documentul.

Restituirea grâului alimentar eliberat din rezervele de stat se va efectua din roada anului curent, în aceeași cantitate și de aceeași calitate, până la 1 octombrie 2021.

Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne. Această hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.