Votul de neîncredere acordat de Parlamentul Republicii Moldova împotriva conducerii Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică (ANRE), în timpul audierilor din 12 martie 2021, este dur criticat de către Secretariatul Comunității Energeticii, potrivit căruia ineficiența pe piața concurențială a produselor petroliere nu poate fi imputată ANRE.

Opinia Secretariatului Comunității Energeticii este că ANRE a fost acuzată nejustificat de nerealizări ce nu se regăsesc în atribuțiile sale legale. Consiliul Concurenței este instituția care are competențe directe în supravegherea piețelor concurențiale, scrie Mold-street.md

Din scrisoarea Secretariatului Comunității Energetici 

Potrivit unei Scrisori a Secretariatului Comunității Energeticii adresate legislativului la 17 martie curent, votul de încredere are la bază o presupunere că ANRE a avut o activitate ineficientă pe piața produselor petroliere, fiind inactivă la creșterea prețurilor produselor petroliere.

În acest context, în scrisoarea Secretariatului Comunității Energeticii este subliniat că piața produselor petroliere este o piață competitivă. În Republica Moldova, este sarcina Consiliului Concurenței de a aplica/impune regulile legislației naționale și ale Comunității Energetice privind concurența, inclusiv interzicerea acordurilor anticoncurențiale și a practicilor concertate (articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Energetice și Legea concurenței nr. 183/2012).  

Orice suspiciune privind acordurile anticoncurențiale privind prețul produselor petroliere ar trebui adresată Consiliului Concurenței, care are atribuțiile și resursele necesare pentru a investiga și urmări un astfel de comportament.

ANRE ca autoritate de reglementare, pe de altă parte, are sarcina de a monitoriza piața produselor petroliere în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 

Legislația Comunității Energetice și art.36 și 37 din Directiva 2009/72/CE și art.40 și 41 din Directiva 2009/73/CE cu referire la energia electrică și gazele naturale - definesc atribuțiile și competențele autorităților naționale de reglementare, inclusiv independența acesteia. 

Aceasta înseamnă că atunci când își îndeplinesc sarcinile de reglementare, personalul și conducerea ANRE trebuie să acționeze independent de orice interes de piață și să nu solicite sau să ia instrucțiuni directe de la guvern sau de la altă entitate publică sau privată.