În legislația națională noțiunea de „atac de tip raider” nu este definită, deși acest fenomen există o perioadă îndelungată. El se caracterizează prin invocarea pretinselor datorii financiare, aplicarea concomitentă a multiplelor sechestre, blocarea de conturi, hotărâri și decizii de judecată neîntemeiate etc. Constatările în cauză sunt pare a raportului comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări, în perioada anilor 2010-2012, transmite IPN.

Potrivit raportului, din 23 de companii de asigurări care au existat pe teritoriul Republicii Moldova în anii 2010-2012 au supraviețuit doar nouă. Investitorii străini au devenit mult mai reticenți vizând investițiile în Republica Moldova, întrucât nu este asigurată securitatea, integritatea și inamovibilitatea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.

Comisia a propus definirea noțiunii de „atac de tip raider” și a faptelor de preluare forțată, expropriere ilegală precum și a faptelor prejudiciabile conexe, cu includerea acestora în legislația penală. De asemenea, comisia propune modificarea legislației în vederea limitării termenului de gestionare, instrumentare în faza urmăririi penale a unei cauze penale.

Procuratura Generală urmează a fi sesizată vizavi de circumstanțele examinate de comisie în legătură cu ilegalitățile admise față de  „Victoriabank” și „Asito”, față de  „Banca de Economii”, „Moldova Agroindbank”, „Universalbank” și „Euroasig Grup”.

Banca Națională a Moldovei și CNPF, în termen de 30 zile, urmează să informeze Parlamentul cu privire la măsurile care au fost instituite și acțiunile care au fost întreprinse în legătură cu lacunele legislative stabilite în raport.

Reieșind din constatările că astfel de acțiuni au continuat și după perioada stabilită pentru examinare în comisie (anii 2010-2012), se propune constituirea unei noi comisii de anchetă pentru investigarea circumstanțelor preluării  forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări din Republica Moldova exercitate în perioada anilor 2010-2020.