Primăria municipiului Chișinău a desfășurat o nouă ședință cu privire la crearea și organizarea locurilor de parcare sistematizate în Chișinău. S-au discutat pașii ce urmează să fie implementați treptat, pentru a avea, în sfârșit, locuri de parcare, la fel s-a pus în discuție actualizarea la zi a datelor, studiul de fezabilitate, propuneri cu privire la ajustarea și actualizarea cadrului legal.

La prima etapă se propune clasificarea parcărilor astfel:
 
• După tipul de amplasare:
- Publică pe stradă (on-street)
- Publică pe acostament (on-street)
- Publică în afara străzii (Park and Ride, parcări intra-cartier pe teren municipal, parcări autorizate pe loturi cu funcțiunea funciară corespunzătoare)
- Publică rezidențială (parcări în curți de bloc)
- Rezidențială privată (parcări reglementate pentru rezidenți pe terenuri private)
- Privată non-rezidențială (parcări centre comerciale)
 
• După tipul de utilizatori:
- Rezidenți
- Vizitatori
- Navetiști
- Livrarea mărfurilor
 
De asemenea, la ședință a fost stabilit planul estimat de acțiuni pentru reglementarea parcărilor publice pe stradă: stabilirea numărului de parcări în zona centrului istoric; organizarea licitației pentru Organizarea Circulației Rutiere în centru istoric; elaborarea schemelor de organizare a circulației în centrul istoric, inclusiv propuneri de amenajare a parcărilor publice pe stradă și elaborarea schițelor tehnice de amplasare a parcărilor; începerea lucrărilor de amenajare a parcărilor publice pe stradă.