Universitatea din București și Universitatea de Stat din Moldova au stabilit un șir de obiective pentru colaborarea academică, în vederea implementării de proiecte de dezvoltare comune. Printre acestea se enumeră: Programele de dublă diplomă, schimburile de experiență și extensiile pentru o serie de programe de studii ale UB în Republica Moldova. Aceste proiecte vor fi dezvoltate urmare a unei vizite de lucru a noului rector ales al Universităţii de Stat din Moldova (USM), prof. univ. dr. Igor Şarov, la Universitatea din București, în perioada 27-29 ianuarie 2021.

În cadrul vizitei oficiale de la București, Șarov împreună cu delegația Universității de Stat din Moldova a avut o serie de întrevederi cu reprezentații conducerii Universității din București, precum și ai facultăților de Litere, Drept, Istorie și Filosofie. Agenda vizitei a inclus o întâlnire cu rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, precum și cu o parte dintre prorectorii UB.

Potrivit unui comunicat al UB, unul dintre obiectivele colaborării dintre UB și USM vizează inițierea unor programe de dublă diplomă care să completeze programele de schimburi studențești care există în prezent. Absolvenții acestor programe vor putea beneficia atât de o diplomă emisă de Universitatea din București, recunoscută la nivel european, cât și de o diplomă din partea Universității de Stat din Moldova. Inițierea programelor de dublă diplomă va putea asigura în același timp deschiderea către studenții din zona Caucazului și Asiei Centrale, care vor putea să candideze pentru unul dintre locurile puse la dispoziție pentru admitere de UB și USM.

Dialogul dintre cei doi omologi – profesorul Marian Preda, rectorul UB, și prof. univ. dr. Igor Şarov, rectorul USM – a vizat, printre altele, și inițierea unor programe de schimb de experiență comune, concretizate și sub forma unor școli de vară, care să ofere participanților microcredite recunoscute de ambele instituții de învățământ superior și care să ofere avantajul cunoașterii unor grupuri noi de studenți și a unor noi activități, idei și experiențe.

De asemenea, va fi discutat un acord de schimb pentru studenți, profesori și personal administrativ, prin dezvoltarea cooperării Erasmus deja existente, dar și prin inițierea unui acord bilateral pentru mobilități. Printre dezideratele avute în vedere se numără și o serie de colocvii pentru studenți și doctoranzi, organizate în comun de UB și USM.

La finalul reuniunii, rectorul UB a subliniat dorința Universității din București de a dezvolta extensii pentru o serie de programe de studii în Republica Moldova, la catedra cărora să predea atât cadre didactice ale UB, cât și cadre didactice ale USM.

Nu în ultimul rând, au fost prezentate și oportunitățile oferite de aderarea USM la rețelele universitare din care UB face deja parte: UNICA – Asociația Universităților din Capitale Europene, la BSUN – Rețeaua Universităților din Marea Neagră, precum și la BUA – Asociația Universităților Balcanice.

UB este considerată una dintre cele mai importante instituții de învățământ, cercetare și cultură din România, dobândind, în cei peste 150 de ani de existență, un solid prestigiu național și internațional. Universitatea din București oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile și formele de pregătire universitară: 93 de programe de licență, 208 programe de masterat, 21 de programe de doctorat, programe de reconversie profesională și de perfecționare. UB are 33.000 de studenți și peste 1.300 de cadre didactice titulare.

Potrivit rapoartelor realizate de  Ranking Web of Universities în ultimii ani, USM se plasează pe pozițiile  de frunte ale  topului universităților din Republica Moldova, alături de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițanu” și de Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). Universitatea de Stat din Moldova are în componență 11 facultăți și numără aproximativ 11.000 de studenți.