Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat un demers către Curtea Constituțională prin care solicită să fie declarate neconstituționale prevederile legii (din 4 decembrie 2020) care prevede majorarea vârstei de pensionare pentru judecători, transmite IPN.

Potrivit legii în cauză, începând cu 1 iulie 2021, pentru judecători se stabilește vârsta de pensionare de 50 de ani și 6 luni și aceasta va crește gradual până la 63 de ani. În fiecare an vârsta de pensionare se va majora cu șase luni. Tot din 1 iulie, pentru judecători se stabilește vechimea în muncă generală de cel puțin 20 de ani și 6 luni și vechimea în muncă în funcția de judecător de cel puțin 13 ani. În fiecare an ulterior, vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție de judecător se majorează cu 6 luni, până la atingerea vechimii în muncă generale de 34 de ani și a vechimii în muncă în funcție de judecător de 15 ani. Cuantumul pensiei va fi egal cu 55% din salariul mediu lunar. Pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de muncă generală, cuantumul se va majora cu 3%, dar nu va putea depăși 80% din salariul mediu lunar.

CSM precizează că prevederile din această lege sunt pasibile de a fi declarate neconstituționale pe motiv că garanțiile sociale ale magistraților au fost diminuate semnificativ. „Este inerent de a menționa că restrângerile garanțiilor materiale și sociale ale judecătorilor reprezintă, în mod vădit, o ingerință și un atentat la independența și inamovibilitatea judecătorilor, fiind în contradicție cu prevederile articolelor 1, 6, 22, 54, 116 din Constituție”, menționează Consiliul în sesizarea către CC.

CSM mai precizează că opțiunea legiuitorului de a majora vârsta de pensionare a judecătorilor este contrară jurisprudenței Curții Constituționale, făcându-se trimitere la două hotărâri ale instanței, din 2011 și din 2017.

Plenul CSM consideră că legea criticată încalcă exigențele constituționale invocate prin nerespectarea procedurii parlamentare, reglementarea lacunară și vidul de reglementare creat, discrepanța dintre intenția legiuitorului și realitatea reglementării”, se mai spune în sesizare.

Detalii: Lectura finală // Vârsta de pensionare pentru judecători va fi majorată