Membrii Cabinetului de miniştri în exerciţiu au votat la şedinţa de miercuri pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, transmite MOLDPRES.

Executivul a instituit Registrul electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.  Totodată, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor, va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte”, indică decizia.

De asemenea, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), va asigura disponibilitatea resurselor de tehnologii informaționale solicitate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru crearea și stocarea copiilor de rezervă ale Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare  privind combaterea spălării banilor pe MCloud, conform normelor de acces reglementate.

Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se va efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.