Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M) din cadrul Guvernului României lansează „Ghidul de conectare cu România pentru cetățenii Republicii Moldova”. Potrivit D.R.R.M, informațiile prezentate vor înlesni persoanelor interesate o interacțiune mai bună cu instituțiile publice și oportunitățile educaționale, profesionale și antreprenoriale din țară.

În acest ghid pot fi găsite informații actualizate la nivelul lunii decembrie 2020 privind redobândirea cetățeniei române, obținerea actelor de identitate și de călătorie, înmatricularea autoturismelor, repatrierea bunurilor, date despre continunarea și echivalarea studiilor, drepturile la asigurări medicale, la servicii de căutare a unui loc de muncă și la pensie, regimul de impozitare, precum și despre oportunitățile de investiții și de accesare a fondurilor nerambursabile.

Ghidul conține 4 capitole: I - Acte de identitate; II - Continuarea și echivalarea studiilor; III - Servicii medicale, angajare, drepturi sociale; IV - Climat economic și fonduri nerambursabile. 

În capitolul I - Acte de identitate, se oferă informații despre Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC), procedura legală de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române, reînoirea actelor, transcrierea actelor, pașapoarte, eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere, înmatricularea mașinii, repatrierea bunurilor, ș.a.

În capitolul II - Continuarea și echivalarea studiilor, se regăsesc informații despre posibilitatea tinerilor originari din Republica Moldova de a beneficia de învățământ gratuit în România, nivelurile de școlarizare, bursele de studiu, studiile în instituțiile de învățământ superior din România, învățământul primar,  echivalarea diplomelor în vederea accesului pe piața forței de muncă din România, ș.a.

În capitoul III - Servicii medicale, angajare, drepturi sociale, pot fi găsite informații despre cum puteți beneficia de serviciile medicale în România, despre cum deveniță asigurat CNAS, asigurarea fără plata contribuției, Cardul național de asigurări sociale de sănătate, medici de familie, încadrarea în muncă pe teritoriul României, stimularea ocupării forței de muncă, Programul „Prima Chirie”, șomaj, acordarea drepturilor de pensie, alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului, ș.a. 

În capitolul IV - Climat economic și fonduri nerambursabile, sunt oferite informații despre climatul investițional în România, regimuri de impozitare, facilități fiscale, regimuri de taxare a muncii, finanțări nerambursabile din fonduri europene, finanțări nerambursabile din fonduri naționale prin măsuri și programe guvernamentale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ș.a. 

Acest ghid a fost elaborat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova pornind de la informații oferite de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltăriiși Administrației, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de instituțiile de specialitate din subordine. Ghidul are un caracter informativ și nu se substituie informațiilor furnizate de ministerele de resort.