Cinci persoane vor lupta pentru cele trei fotolii de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”. Anunțul a fost făcut de Consiliul Audiovizualului.

Consiliul Audiovizualului informează că pe data de 18 ianuarie 2021 a expirat perioada de depunere a dosarelor la concurs. Dosarele de participare au fost depuse de următorii candidați:

1. Victor Borșevici (ambasador al R.Moldova în China, 2002–2006);
2. Alexandru Verșinin;
3. Nicolae Scorpan (regizor, membru al Uniunii Cineaştilor din Moldova);
4. Nae-Simion Pleșca (deputat în Parlamentul R.Moldova, 2010-2014 și 2015-2019);
5. Dumitru Roibu (liderul Mișcării de tineret „Urmașii lui Ștefan cel Mare”).

În termen de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de participare, Consiliul Audiovizualului va desfășura bilanțul Concursului.

Precizăm că Consiliul de Supraveghere este constituit din 9 membri, personalităţi publice cu calificări profesionale în diverse domenii şi îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de către acesta. CS reprezintă interesul public în raport cu instituţiile publice şi cu furnizorul public naţional de servicii media.