În 2021, 942 de organizații pot deveni beneficiare ale legii de 2%, ceea ce reprezintă cu aproape 12% mai mult decât în 2020. Datele organizațiilor incluse în lista beneficiarilor contribuției procentuale în 2021 sunt publicate pe site-ul Agenției Servicii Publice.

Din numărul total de organizații, 818 (87%) sunt asociații publice, fundații și instituții private (organizații non-profit). Numărul acestora în 2021 a crescut cu 11,7% față de 2020.

Restul de 124 de organizații (13%) sunt culte religioase și părțile lor constitutive (formațiuni religioase). Numărul acestora a crescut cu 10,7% față de organizațiile aprobate anul trecut.

Toate organizațiile au fost selectate pe baza cererilor depuse și în conformitate cu criteriile de selecție:

- lucrează de cel puțin 1 an;
- nu au datorii față de stat și sunt importante social pentru societate.

Mecanismul de „2%” este un proces prin care contribuabilii individuali trimit organizații neguvernamentale care acționează în interes public, precum și organizații religioase, 2% din impozitul pe venit pentru anul precedent.

InfoMarket