Noul Guvern al României își propune să continue acțiunile de sprijin în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova.

Potrivit programului de Guvernare 2020-2024 al noului Guvernului român, creat de Partidul Național Liberal, Alianța USR-PLUS și Uniunea Democrată Maghiară din România, statul român va depune eforturi pentru avansarea proiectelor bilaterale strategice, mai ales a celor cu rol de interconectare (interconexiunea energetică cu Republica Moldova, atât în domeniul gazelor, cât și al energiei; dezvoltarea pe mai departe a interconexiunii în domeniul infrastructurii rutiere, prin construcția sau, după caz, reconstrucția podurilor de peste Prut și  construcția autostrăzii  Iași-Ungheni).

Totodată, vor fi continuate eforturile pentru promovarea comunității de limbă, istorie și cultură cu Republica Moldova.

În program se mai spune că, România va continua să promoveze o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și cu neafectarea vectorului său pro-european.

În același timp, noul Guvern român își propune crearea unui Fond de Democratizare și Dezvoltare Sustenabilă pentru Republica Moldova, cu o alocare financiară adecvată, în cadrul bugetului Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid).

Ceea ce își mai propune noul Guvern al României, privind relația cu R.Moldova, este crearea unui grup de lucru al Comisiei Europene pentru Republica Moldova, care să susțină – împreună cu Delegația pentru relațiile cu Republica Moldova din Parlamentul European – implementarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere UE- Republica Moldova.

Totodată, România își exercită întreaga influență pentru a susține Republica Moldova să eficientizeze combaterea corupției și să întreprindă demersuri pentru curățarea mediului de afaceri și a administrației publice de practici clientelare.

De asemenea, România va aprofunda și intensifica măsurile de încurajare a prezenței investiționale românești în Republica Moldova. Totodată, va susține consolidarea programului amplu de înfrățiri între unitățile administrative- teritoriale din România și Republica Moldova, inclusiv în vederea oferirii de expertiză în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, inițierea unor proiecte comune, care să aibă ca scop dezvoltarea comunităților locale.

Tot în perioada 2021-2024 Guvernul român își propune dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și al asigurării capaciăților de transport spre Republica Moldova, de 1,5 mld. mc/an, în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României și Republicii Moldova.

Simplificarea echivalării studiilor pentru medicii din Republica Moldova, vorbitori de limba română, la fel se regăsește în agenda noul guvern român. 

Nu în utimul rând, România va avea în vedere reluarea ședințelor comune de guvern, considerate un bun instrument de promovare a înțelegerii reciproce, o măsură de consolidare a încrederii și un mecanism de coordonare a pozițiilor celor doi vecini în cadrul evoluțiilor din forurile decizionale ale UE/NATO. În context, va fi menținută în atenție întâlnirea în acest format cu Republica Moldova.