Ex-ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, care este și candidat la postul de rector al USM, susține că, cu venirea sa în funcția de rector, USM va avea de câștigat din mai multe punte de vedere.

Într-un interviu acordat site-ului Universității de Stat, acesta a declarat că își propune să pună în aplicare strategia de dezvoltare instituțională pe termen mediu și lung; să asigure condiții mai bune de muncă pentru cadrele universitare; să organizeze diverse structuri pentru asigurarea calității anumitor dimensiuni ale procesului de studii și anume – un centru de dezvoltare curriculară, să creeze un incubator de afaceri, să finanțeze start-upuri etc.; să atragă fonduri din diverse proiecte cu UE și cu alți donatori internaționali, precum și cu agenți economici etc.; să dezvolte și să implementeze o strategie pentru promovarea cercetării și inovării, dar și obligatoriu – susținerea tinerilor cercetători;

Totodată, Șarov afirmă că va pune în aplicare o strategie de internaționalizare, care poate atrage studenți străini, intensifica mobilitățile academice etc.

Acesta își mai propune ca, în decurs de trei ani să renoveze căminele studențești și să le asigure cu tehnică de calcul.

Printre obiectivele sale se mai enumeră digitalizarea proceselor educaționale și administrative ale Universității prin dezvoltarea și implementarea noilor aplicații, precum E-administrație sau E-cazare, etc.

Cât privește modelul de dezvoltare a universității, Șarov spune că acesta se conturează în baza unui concept de dezvoltare inovatoare, efectul pe termen lung fiind cel al consecvenței în transformarea învățământului superior din Republica Moldova în contextul globalizării.

„Transformarea înseamnă fuziunea modelului universitar de cercetare cu cel antreprenorial, având impact național și regional, orientat spre proiecte. Astfel, apare necesitatea aproprierii unui model de managerialism care  condiționează adaptarea universității la un management al serviciilor publice bazat pe o relație directă cu piața, descentralizarea managementului și se caracterizează printr-o abordare mai mult „antreprenorială”, ceea ce înseamnă eficacitate și economie, care depind de nivelul de satisfacție al clientului, echipe multi-profesionale, a căror membri lucrează împreună și pe primul loc este realizarea unei sarcini specifice; puterea competenței de decizie este delegată unei echipe care realizează lucrul organizațional și exercită controlul în conformitate cu proiectul implementat; direcționalitatea este bazată pe modelul instituțional și alegerea diferitor opțiuni pentru dezvoltare; flexibilitatea presupune schimbări dinamice”, a conchis Șarov. 

Menționăm că, Igor Șarov a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, licenţiat în istorie, ulterior și-a făcut studiile de doctorat în istorie, tot la Universitatea de Stat din Moldova.

Ulterior acesta a rămas să activeze la USM în calitate de Lector la Catedra de istorie contemporană, apoi a fost Lector superior la Catedra de istorie universală, ulterior Conferenţiar la Catedra de istorie universală. 

Printre funcțiile deținute anterior de Igor Șarov se enumeră: Prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; Decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; Viceministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova; Secretar general de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Ministru al Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;