Curtea Constituțională a declarat că salariatul nu este obligat să dea explicații în cadrul procedurii disciplinare, deoarece aceasta încalcă Constituția.

Astfel, Curtea a reținut că aceste prevederi afectează în mod clar dreptul angajatului la tăcere. Prin urmare, dreptul la tăcere implică dreptul persoanei de a nu fi silită să mărturisească împotriva sa sau să-și recunoască vinovăția.

În acest sens Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al poliţistului, potrivit cărora „Persoana în privinţa căreia se desfăşoară ancheta de serviciu, este obligată să prezinte explicaţii scrise cu privire la încălcarea comisă și să motiveze în scris refuzul de a da explicaţii referitor la abaterea disciplinară comisă.

La originea cauzei se află un dosar aflat pe rol la Curtea de Apel Chișinău. Potrivit prevederilor contestate, audierea poliţistului în cadrul anchetei de serviciu şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii. De asemenea, aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă.

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență, că prevederile contestate încalcă dreptul persoanei de a nu mărturisi împotriva sa precum și dreptul de a nu fi supus sancționării de două ori pentru aceiași faptă