Decizia Guvernului cu privire la Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală va fi publicată în Monitorul Oficial de vineri, 23 octombrie, transmite MOLDPRES. Conform hotărârii Executivului, Platforma va fi formată din: sistemul informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală; sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție”. Totodată, au fost aprobate conceptele tehnice şi regulamentele acestor sisteme.

Subiecți ai raporturilor juridice ale Sistemului informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală au fost desemnați: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – în calitate de posesor și deținător al Sistemului informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală; Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – în calitate de administrator tehnic al Sistemului informațional în domeniul obiectelor de proprietate intelectuală.

Subiecți ai raporturilor juridice ale Sistemului informațional „Registrul cererilor de intervenție” au fost desemnați: Serviciul Vamal – în calitate de posesor și deținător al Sistemului informațional „Registrul cererilor de intervenție”; Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” – în calitate de administrator tehnic al Sistemului informațional „Registrul cererilor de intervenție”.

Posesorii vor asigura condițiile juridice, organizatorice și financiare, iar administratorii tehnici - condițiile tehnologice pentru buna funcționare a Platformei nominalizate.

Realizarea prevederilor acestei hotărâri se va efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii. Posesorii sistemelor informaționale menționate vor evalua anual costurile necesare administrării acestora și vor înainta propuneri de solicitare a mijloacelor financiare pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv.