Un proiect de păstrare a patrimoniului cultural şi dezvoltare a turismului a fost lansat astăzi în centrul ţării, cu susţinerea Uniunii Europene, transmite MOLDPRES.

Proiectul „MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică” va fi realizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (România).

„Este o acţiune de la care ne aşteptăm la mai multe rezultate benefice Regiunii Centru. Totodată, vom avea mai multe oportunităţi care vor contribui la dezvoltare ramurii turistice în zonă”, a explicat în cadrul lansării online a proiectului Viorel Jardan, directorul ADR Centru.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, cofinanțat de țările participante la program şi are drept scop creșterea vizibilității patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin consolidarea capacităților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de centre de informare turistică în destinațiile majore promovate.

„MuseumInfoTur este o platformă care va contribui la dezvoltarea capacităților muzeelor naționale și locale din Republica Moldova și România; la dezvoltarea turismului cultural; la promovarea patrimoniului cultural național prin crearea mai multor rute turistice în zona transfrontalieră; la lansarea de servicii de informare și educare a publicului larg în privința patrimoniului cultural, precum și la crearea de instrumente online de informare și educare a publicului cu privire la valorile patrimoniului”, a estimat Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

În cadrul proiectului vor fi organizate sesiuni de instruire și vizite de studiu în România și Moldova, precum și tururi de promovare a patrimoniului cultural și istoric din arealul proiectului. La aceste activități vor lua parte persoane din grupurile-țintă din ambele țări. De asemenea, urmează să fie elaborată o analiză de potențial și profilul destinațiilor turistice majore din arealul proiectului, traseele turistice comune și în același timp se vor determina programe excursioniste. Proiectul are în vedere dezvoltarea și promovarea rețelei de Centre de Informare Turistică. 

Totodată, proiectul prevede crearea şi promovarea unui brand comun, precum și elaborarea și distribuirea Ghidului „Destinații ale turismului cultural transfrontalier din Moldova” (Republica Moldova – România). 

Un alt punct important al proiectul îl constituie modernizarea platformei IT de promovare a produselor turistice din destinațiile remarcabile din arealul proiectului. Proiectul are în vedere dotarea Muzeelor – Centre de Informare Turistică cu standuri demonstrative și mobilier relevant pentru bună funcționare. 

Proiectul MuseumInfoTur este implementat în perioada 14 aprilie 2020 – 13 octombrie 2021. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020, co-finanțat de beneficiarii proiectului, având un buget de peste o sută de mii de euro.