Generaţia tinerilor din R. Moldova este în descreştere continuă. Potrivit ultimelor date prezentate de Biroul Naţional de Statistică în perioada 2015-2019, populaţia cu vârsta de 14-19 ani a scăzut cu 28,4 mii persoane, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a majorat nesemnificativ de la 22,5% la 01.01.2016, până la 23,5% la 01.01.2020.

Totodată, numărul persoanelor în vârstă de 20-24 ani a scăzut cu 68,9 mii persoane (cu 4,3 %), a celor în vârstă de 25-29 ani cu 56,5 mii (sau cu 1,8 %), iar numărul celor cu vârsta de 30-34 ani cu 5,1 mii (cu 5 % mai mult).

În același timp, BNS prezintă numărul elevilor și studenților care este în descreștere continuă. Analiza din compartimentul dat acoperă unele dintre aspectele importante legate de participarea la educație, concentrându-se asupra tinerilor din grupul de vârstă de 14-29 de ani.

În perioada anilor 2015-2019, numărul populației cu reședință obișnuită din grupul de vârstă 14-29 ani s-a redus cu 23,8%, înregistrând către începutul anului 2020 cifra de 493,7 mii persoane. Acest proces a rezultat în reducerea efectivelor de elevi și studenți din acest grup de vârstă cuprinși în sistemul de educație. În anul de studii 2019/20, numărul elevilor și studenților din grupul de vârstă 14-29 ani a constituit 186,9 mii persoane, sau cu 14,4% mai puțin față de anul de studii 2015/16.

Numărul de elevi și studenți în vârstă de 14-29 ani ce revin la 10 mii locuitori, în anul de studii 2019/20, a constituit 708 persoane, comparativ cu 773 în anul de studii 2015/16. La 10 mii locuitori, revin 360 elevi din învățământul secundar general, 161 elevi din învățământul profesional tehnic și 186 studenți din învățământul superior.

În anul 2019, în țară au fost înregistrați 69,8 mii absolvenți, prezentând o diminuare cu 18,3% față de nivelul anului 2015. Din total absolvenți 59,1% au absolvit învățământul secundar general, 23,3% au constituit absolvenții instituțiilor de învățământ superior și 17,6% au fost absolvenți ai învățământului profesional tehnic. În medie la 10 mii locuitori revin 156 absolvenți ai învățământului secundar general, 62 – ai învățământului superior și 47 – ai învățământului profesional tehnic. 

Totodată, BNS mai informează că numărul studenților este în descreștere cu circa 25 mii persoane în ultimii 5 ani.

La începutul anului de studii 2019/20, în învățământul superior erau înscriși 56,8 mii studenți, cu 30 la sută mai puțin decât în 2015/16. Din cei 56,8 mii de studenți înscriși în anul de studii 2019/20, 73,5% au urmat studii superioare de licență, 19,3% studii superioare de master și 7,2% studii superioare integrate. Numărul de studenți din învățământul superior continuă tendința descendentă înregistrată în ultimii ani, mai pronunțată fiind în cazul studiilor superioare de licență (față de anul de studii 2015/16 cu 21 mii sau cu 33,5% mai puțin).

Biroul Naţional de Statistică precizează că tinerii reprezintă peste un sfert din populația țării. Numărul populaţiei cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2020 a constituit 2640,4 mii persoane, din care 710,8 mii sau 26,9% sunt tineri cu vârsta 14-34 ani. Repartizarea tinerilor pe sexe, se prezintă astfel: 49,2% – femei şi 50,8% – bărbaţi.