Universitatea Tehnică a Moldovei va semna un Memorandum de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi dintre rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ. dr. hab. Viorel BOSTAN, cu prorectorul pentru relații internaționale și extensiuni al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UGAL), conf. univ., dr. ing. Cezar BICHESCU, care a efectuat la Chișinău o vizită în spiritul politicii de consolidare a relațiilor de cooperare cu UTM.

Potrivit unui comunicat al UTM, dat fiind că între cele două universități există deja colaborări tradiționale, cu ocazia acestei vizite, desfășurată în cea mai fierbinte perioadă pentru învățământul superior – Admiterea, s-a dorit o redefinire a acestor relațiicu scopul de a identifica preocupările comune care să conducă în perspectivă la semnarea unui memorandum de colaborare.

În acest sens, discuțiile s-au axat în special pe segmentul studiilor de licență și master, în cadrul cărora, vizându-se specialitățile conexe, s-ar putea conveni asupra unor acorduri de dublă diplomă și a încurajării pe baza acestora a mobilității studenților, organizării stagiilor de studii, schimbului de studenți și cadre didactice, de materiale academice, publicații și informații. Totodată,  perspectivele colaborării ar putea viza și cercetarea științifică, realizarea de proiecte comune de cercetare; școala doctorală, conducerile în co-tutelă de doctorate etc.